این بخش شامل مقالات مرتبط با حوزه زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین است و تلاش شده است تا محتوای جامع و کاملی از مفاهیم زنجیره تامین، از مطالب مقدماتی همچون تعریف زنجیره تامین تا مطالب تخصصی و بروز در زمینه زنجیره تامین، در این بخش قرار گیرد.