نمایش 1–12 از 17 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه
بستن

هفته‌نامه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین شماره ۱۶۸

10,000 تومان
صاحب امتياز: ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین (شماره مجوز: 77486) سردبير: مجتبي سليماني سدهي مدیر اجرایی: سحر متین‌فرد تاریخ انتشار: 23 اسفند 1399 تعداد صفحات: 125 صفحه
بستن

هفته‌نامه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین شماره ۱۶۷

10,000 تومان
صاحب امتياز: ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین (شماره مجوز: 77486) سردبير: مجتبي سليماني سدهي مدیر اجرایی: سحر متین‌فرد تاریخ انتشار: 16 اسفند 1399 تعداد صفحات: 129 صفحه
بستن

هفته‌نامه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین شماره ۱۶۶

10,000 تومان
صاحب امتياز: ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین (شماره مجوز: 77486) سردبير: مجتبي سليماني سدهي مدیر اجرایی: سحر متین‌فرد تاریخ انتشار: 9 اسفند 1399 تعداد صفحات: 153 صفحه
Logistics Newsletter No 165_001
بستن

هفته‌نامه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین شماره ۱۶۵

10,000 تومان
صاحب امتياز: ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین (شماره مجوز: 77486) سردبير: مجتبي سليماني سدهي مدیر اجرایی: سحر متین‌فرد تاریخ انتشار: 2 اسفند 1399 تعداد صفحات: 145 صفحه
بستن

هفته‌نامه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین شماره ۱۶۴

10,000 تومان
صاحب امتياز: ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین (شماره مجوز: 77486) سردبير: مجتبي سليماني سدهي مدیر اجرایی: سحر متین‌فرد تاریخ انتشار: 25 بهمن 1399 تعداد صفحات: 146 صفحه
Logistics Newsletter No 163_001
بستن

هفته‌نامه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین شماره ۱۶۳

10,000 تومان
صاحب امتياز: ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین (شماره مجوز: 77486) سردبير: مجتبي سليماني سدهي مدیر اجرایی: سحر متین‌فرد تاریخ انتشار: 18 بهمن 1399 تعداد صفحات: 147 صفحه
Logistics Newsletter No 162-001
بستن

هفته‌نامه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین شماره ۱۶۲

10,000 تومان
صاحب امتياز: ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین (شماره مجوز: 77486) سردبير: مجتبي سليماني سدهي مدیر اجرایی: سحر متین‌فرد تاریخ انتشار: 11 بهمن 1399 تعداد صفحات: 150 صفحه
بستن

هفته‌نامه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین شماره ۱۶۱

10,000 تومان
صاحب امتياز: ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین (شماره مجوز: 77486) سردبير: مجتبي سليماني سدهي مدیر اجرایی: سحر متین‌فرد تاریخ انتشار: 4 بهمن 1399 تعداد صفحات: 145 صفحه
Logistics Newsletter No 160_001
بستن

هفته‌نامه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین شماره ۱۶۰

10,000 تومان
صاحب امتياز: ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین (شماره مجوز: 77486) سردبير: مجتبي سليماني سدهي مدیر اجرایی: سحر متین‌فرد تاریخ انتشار: 27 دی 1399 تعداد صفحات: 143 صفحه
بستن

هفته‌نامه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین شماره ۱۵۹

10,000 تومان
صاحب امتياز: ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین (شماره مجوز: 77486) سردبير: مجتبي سليماني سدهي مدیر اجرایی: سحر متین‌فرد تاریخ انتشار: 20 دی 1399 تعداد صفحات: 148 صفحه
بستن

هفته‌نامه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین شماره ۱۵۸

10,000 تومان
صاحب امتياز: ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین (شماره مجوز: 77486) سردبير: مجتبي سليماني سدهي مدیر اجرایی: سحر متین‌فرد تاریخ انتشار: 13 دی 1399 تعداد صفحات: 130 صفحه
بستن

هفته‌نامه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین شماره ۱۵۷

10,000 تومان
صاحب امتياز: ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین (شماره مجوز: 77486) سردبير: مجتبي سليماني سدهي مدیر اجرایی: سحر متین‌فرد تاریخ انتشار: 6 دی 1399 تعداد صفحات: 126 صفحه