ماموریت آمادگران

 

  1. کمک به ارتقای جایگاه لجستیک در ایران و کمک به بهبود زنجیره‌های تامین
  2. شناساندن و توسعه بازار لجستیک و ظرفیت‌های لجستیکی ایران و شرکت‌های ایرانی در عرصه بین‌المللی
  3. برقراری ارتباط صحیح و کارا بین ارایه‌دهندگان خدمات لجستیکی با متقاضیان خدمات لجستیکی
  4. برقراری ارتباط مناسب و مفید بین صنعت لجستیک کشور و دانشگاه
  5. کمک به ارتباط و همکاری بنگاه‌ها و شرکت‌های ایرانی در زنجیره‌های تامین جهانی