انتشار کتاب

«موسسه مدیریت زنجیره تامین آمادگران» در راستای ترویج و نشر دانش لجستیک و زنجیره تامین که به عنوان یکی از ماموریت‌های اصلی خود تعریف کرده است؛ تهیه، ترجمه و انتشار کتاب‌های مرجع حوزه لجستیک و زنجیره تامین را جزو برنامه‌های محوری خود می‌داند.

 

ردیفعنوانسال و نوبت انتشارتصویر جلدتعداد صفحاتمعرفی کتابخرید
۱کتاب سال لجستیک ایران (۱۳۹۹)اول- اسفند ۱۳۹۹۴۸۰مطالعهسفارش
۲جامع(دایرکتوری) شرکت‌های لجستیکی ایراناول- زمستان ۱۳۹۸۵۰۴مطالعهسفارش