معرفی آمادگران

موسسه «مدیریت زنجیره تامین آمادگران» به عنوان یک موسسه تخصصی مشاوره‌ای، آموزشی، پژوهشی، تحقیقاتی و مجری در برگزاری رویدادها در زمینه لجستیک و زنجیره تامین از اسفند ۱۳۹۷ با همت جمعی از متخصصین و اساتید ایرانی حوزه لجستیک و زنجیره تامین شروع به فعالیت کرده است.

چشم‌انداز آمادگران

 1. تبدیل شدن به یک شرکت تخصصی ارایه‌دهنده خدمات لجستیک و زنجیره تامین طرف چهارم (۴PL) در ایران و منطقه
 2. تبدیل شدن به مرجع و محور در حوزه لجستیک و مدیریت زنجیره تامین در ایران و منطقه
 3. تبدیل شدن به یک قطب مهم حوزه آموزش لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین در ایران و منطقه

ماموریت آمادگران

 1. کمک به ارتقای جایگاه لجستیک در ایران و کمک به بهبود زنجیره‌های تامین
 2. شناساندن و توسعه بازار لجستیک و ظرفیت‌های لجستیکی ایران و شرکت‌های ایرانی در عرصه بین‌المللی
 3. برقراری ارتباط صحیح و کارا بین ارایه‌دهندگان خدمات لجستیکی با متقاضیان خدمات لجستیکی
 4. برقراری ارتباط مناسب و مفید بین صنعت لجستیک کشور و دانشگاه
 5. کمک به ارتباط و همکاری بنگاه‌ها و شرکت‌های ایرانی در زنجیره‌های تامین جهانی

اهداف آمادگران

 1. برقراری هم‌پیوندی مناسب بین بازیگران و ذینفعان حوزه لجستیک و زنجیره تامین
 2. پیشرو بودن در معرفی مباحث روز لجستیک و زنجیره تامین
 3. تعامل و همکاری با صاحبان صنایع، موسسات، دانشگاه‌ها و نهادهای مرجع داخلی و بین‌المللی
 4. تلاش در جهت بهبود و ارتقای جایگاه صنعت لجستیک در کشور
 5. تلاش در جهت معرفی بازیگران و بازار لجستیک ایران به کسب‌وکارهای بین‌المللی
 6. کمک به توسعه و تعالی صنعت لجستیک و زنجیره‌های تامین در ایران و کشورهای منطقه
 7. پرورش نیروی انسانی متخصص در حوزه لجستیک و زنجیره تامین
 8. ایجاد شبکه نخبگان و متخصصان حوزه لجستیک و زنجیره تامین
 9. نشر و ترویج دانش لجستیک و زنجیره تامین
 10. حضور اثربخش در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا در بخش لجستیک و زنجیره تامین کشور
 11. برقراری ارتباط مناسب و مفید بین صنعت لجستیک و دانشگاه

اعضای آمادگران

soleimani

مجتبی سلیمانی سدهی

مدیرعامل
abbasi

حسین عباسی

کارشناس، پژوهشگر
modiryan

میثم مدیریان

کارشناس، پژوهشگر
mousa

معصومه موسی

کارشناس، پژوهشگر
hosseini

سمانه سادات حسینی

کارشناس، پژوهشگر
matinfard

سحر متین‌فرد

کارشناس، پژوهشگر
hm3-4-web0

حمید میرزائی

کارشناس، IT& Marketing