کاتالوگ آمادگران

دریافت فایل معرفی آمادگران

چشم‌انداز آمادگران

 1. تبدیل شدن به یک شرکت تخصصی ارایه‌دهنده خدمات لجستیک و زنجیره تامین طرف چهارم (۴PL) در ایران و منطقه
 2. تبدیل شدن به مرجع و محور در حوزه لجستیک و مدیریت زنجیره تامین در ایران و منطقه
 3. تبدیل شدن به یک قطب مهم حوزه آموزش لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین در ایران و منطقه

ماموریت آمادگران

 1. کمک به ارتقای جایگاه لجستیک در ایران و کمک به بهبود زنجیره‌های تامین
 2. شناساندن و توسعه بازار لجستیک و ظرفیت‌های لجستیکی ایران و شرکت‌های ایرانی در عرصه بین‌المللی
 3. برقراری ارتباط صحیح و کارا بین ارایه‌دهندگان خدمات لجستیکی با متقاضیان خدمات لجستیکی
 4. برقراری ارتباط مناسب و مفید بین صنعت لجستیک کشور و دانشگاه
 5. کمک به ارتباط و همکاری بنگاه‌ها و شرکت‌های ایرانی در زنجیره‌های تامین جهانی

اهداف آمادگران

 1. برقراری هم‌پیوندی مناسب بین بازیگران و ذینفعان حوزه لجستیک و زنجیره تامین
 2. پیشرو بودن در معرفی مباحث روز لجستیک و زنجیره تامین
 3. تعامل و همکاری با صاحبان صنایع، موسسات، دانشگاه‌ها و نهادهای مرجع داخلی و بین‌المللی
 4. تلاش در جهت بهبود و ارتقای جایگاه صنعت لجستیک در کشور
 5. تلاش در جهت معرفی بازیگران و بازار لجستیک ایران به کسب‌وکارهای بین‌المللی
 6. کمک به توسعه و تعالی صنعت لجستیک و زنجیره‌های تامین در ایران و کشورهای منطقه
 7. پرورش نیروی انسانی متخصص در حوزه لجستیک و زنجیره تامین
 8. ایجاد شبکه نخبگان و متخصصان حوزه لجستیک و زنجیره تامین
 9. نشر و ترویج دانش لجستیک و زنجیره تامین
 10. حضور اثربخش در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا در بخش لجستیک و زنجیره تامین کشور
 11. برقراری ارتباط مناسب و مفید بین صنعت لجستیک و دانشگاه

اعضای آمادگران

Soleimani

مجتبی سلیمانی سدهی

مدیرعامل
Hossein Abbasi

حسین عباسی

قائم مقام
Masoud Mirzaie

حمید میرزائی

کارشناس، IT& Marketing
Hosseini

سمانه‌سادات حسینی

کارشناس، پژوهشگر
Izadi

عطیه ایزدی

کارشناس، پژوهشگر
Masoumeh Mousa

معصومه موسی

کارشناس، پژوهشگر
Mousavi

ملیکاسادات موسوی

کارشناس، پژوهشگر
Matinfard

سحر متین‌فرد

کارشناس، پژوهشگر