تفاهم‌نامه همکاری آموزشی بین موسسه آمادگران و دانشگاه تهران

«موسسه مدیریت زنجیره تامین آمادگران» و «مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران» به منظور توسعه دانش کاربردی و مهارتی لجستیک و زنجیره تامین، توافقنامه همکاری به امضا رساندند.

ادامه مطلب