این بخش شامل مقالات مرتبط با حوزه لجستیک و مدیریت لجستیک است و تلاش شده است تا محتوای جامع و کاملی از مفاهیم لجستیک، از مطالب مقدماتی همچون تعریف لجستیک تا مطالب تخصصی و بروز در زمینه لجستیک، در این بخش قرار گیرد.

12