هفته نامه انگلیسی لجستیک و زنجیره تامین

انتشار ۲۶ شماره هفته‌نامه لجستیک و زنجیره تامین به زبان انگلیسی و ارسال برای حدود سه هزار مخاطب خارجی توسط مدیریت زنجیره تامین آمادگران، توانسته است شبکه ارتباطی مناسبی با فعالان شرکت‌های لجستیکی زیادی در سایر کشورها ایجاد نماید.

 

VolumeNumberDateCoverDownload
۱۲۶March 1-7 Download
۱۲۵۲۲-۲۸ February Download
۱۲۴۱۵-۲۱ February Download
۱۲۳۸-۱۴ FebruaryIran Logistics Newsletter No 23(eng)_001 Download
۱۲۲۱-۷ February Download
۱۲۱۲۵-۳۱ January Download
۱۲۰۱۸-۲۴ January Download
۱۱۹۱۱-۱۷ JanuaryIran Logistics Newsletter No 19 (eng)_001 Download
۱۱۸۴-۱۰ January Download
۱۱۷December 28- January 3 Download
۱۱۶۲۱-۲۸ December Download
۱۱۵۱۴-۲۱ December Download
۱۱۴۷-۱۴ DecemberIran Logistics Newsletter No 14 (eng)_1 Download
۱۱۳November 30- December 7Iran Logistics Newsletter No 13 (eng)_001 Download
۱۱۲۲۳-۳۰ NovemberIran Logistics Newsletter No 12 (eng)_001 Download
۱۱۱۱۶-۲۳ November Download
۱۱۰۹-۱۶ November Download
۱۹۲-۹ November Download
۱۸October 26 - November 22 Download
۱۷ ۱۹-۲۶ October Download
۱۶ ۱۲-۱۹ OctoberIran Logistics Newsletter No 6 (eng)_1 Download
۱۵ ۵-۱۲ October Download
۱۴ Septamber 28 - October 5 Download
۱۳۲۱-۲۸ Septamber Download
۱۲۱۴-۲۱ Septamber Download
۱۱۷-۱۴ Septamber Download