مشتریان آمادگران

سازمان منطقه آزاد ماکو
انجمن لجستیک ایران
گروه بنیاد مستضعفان
آستان قدس رضوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
گروه سولیکو
مگاموتور
لجستیک گلدیران
دژپاد
تاید واتر خاورمیانه
مجمع تشخیص مصلحت نظام
کالابران انتخاب
صندوق بازنشستگی کشوری
زرین پر
رهیاب رایانه گستر
رباط همسفران پارس
مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران