ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین

فرهنگ‌سازی و ترویج دانش لجستیک و زنجیره تامین در کشور یکی از ضروریات توسعه و ارتقای جایگاه لجستیک به عنوان یک محور مهم توسعه اقتصادی کشور و بنگاه‌ها به حساب می‌آید و انتشار مجلات تخصصی یکی از راه‌های مؤثر در این راستا می‌باشد.
ضرورت توجه جدی به مقوله لجستیک در کشور لجستیکی ایران و از طرفی نبود یک مجله حرفه‌ای لجستیکی در ایران؛ جمعی از صاحبنظران و دست‌اندرکاران صنعت لجستیک کشور با سابقه سال‌ها پژوهش و آموزش در این حوزه را بر آن داشت تا تصمیم به انتشار یک مجله تخصصی لجستیکی بگیرند.
با افتخار، اعلام می‌دارد ماهنامه علمی-تخصصی «لجستیک و زنجیره تامین» پس از دریافت مجوز رسمی انتشار از وزارت ارشاد (به شماره ثبت ۷۷۴۸۶) از شهریور‌ماه ۱۳۹۵ به عرصه رسانه‌های کشور پیوسته است و در همین مدت کوتاه، توانسته است به عنوان نخستین و تنها نشریه تخصصی لجستیکی کشور جای پای خود را به‌خوبی در بین دولتمردان و جامعه لجستیک کشور باز نموده و اثرگذاری قابل توجهی داشته است.

 

شمارهماه و سالتصویر جلددریافت فایل
۱۳مرداد ۱۳۹۸مطالعه
۱۲خرداد و تیر ۱۳۹۸مطالعه
۱۱اردیبهشت ۱۳۹۸مطالعه
۱۰فروردین ۱۳۹۸مطالعه
۹زمستان ۱۳۹۶مطالعه
۸پاییز ۱۳۹۶مطالعه
۷مرداد و شهریور ۱۳۹۶مطالعه
۶خرداد و تیر ۱۳۹۶مطالعه
۵فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۶مطالعه
۴بهمن و اسفند ۱۳۹۵مطالعه
۳آذر و دی ۱۳۹۵مطالعه
۲مهر و آبان ۱۳۹۵مطالعه
۱شهریور ۱۳۹۵مطالعه