با خدمات ۴PL بیشتر آشنا شویم:

 

شرکت های ۴PL  شرکت های لجسیتیکی هستند که بدون مالکیت اسباب و تجهیزات حمل و نگهداری ، مدیریت کل زنجیره تامین از جمله حمل و نقل ، انبارها و هر آنچه در حرکت است را مانند یک چتر بزرگ در بر می گیرند. این شرکت ها بیشتر شبیه مشاوران معتمد هستند که مشتری برای رشد و رسیدن به اهداف تجاری خود به آنها کاملا اعتماد دارد. شفافیت برای ۴PL  ها یک اصل اساسیست. آنها با مدیریت منابع ، فناوری ، زیرساخت ها و حتی مدیریت ۳PL های دیگر، اقدام به طراحی ، ساخت و ارائه راه حل های زنجیره تامین مقرون به صرفه می کنند و با مشتری به مانند یک شریک واقعی عمل می کنند.

 

در موسسه لجستیک و زنجیره تامین آمادگران  افراد ، دانش ، تجربه ، سیستم ها و فرآیندها یکپارچه شده اند تا به شما در مدیریت زنجیره تأمین کمک کنند. ما در شرکت آمادگران از طریق ارائه خدمات مشاوره ای و سازماندهی مجدد خدمات لجستیکی و تدارک مناسب باعث کاهش هزینه های لجستیکی مشتریان خود می شویم.