به اولین سامانه ی اجاره آنلاین انبار خوش آمدید.

  گمرکی

  انبار عمومی ارس
  ۰.۰

  مساحت کل محوطه(مترمربع): ۲۰۰۰
  مساحت فضای سرپوشیده(مترمربع): ۵۰۰
  آدرس:
  شورآباد, شهر کهریزک, شهرستان ری, استان تهران