تلاش برای جستجو: آموزش،مشاوره

پیدا شد ۲ خدمات

شرکت دژپاد
۵.۰

شرکت دژپاد با بیش از شصت سال پیشینه مثبت، به عنوان بزرگترین تولیدکننده سیستمهای نگهداری مواد وکالا (انواع قفسه بندی) در ایران و خاورمیانه
آدرس:
تهران، کیلومتر ۱۴ بزرگراه شهید لشکری، روبروی سایپا دیزل
تلفن: ۷4۴۳5۰0۰
وبسایت:
ایمیل: info@dozhpad.com