نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه
Logistics Newsletter No 162-001
بستن

هفته‌نامه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین شماره ۱۶۲

10,000 تومان
صاحب امتياز: ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین (شماره مجوز: 77486) سردبير: مجتبي سليماني سدهي مدیر اجرایی: سحر متین‌فرد تاریخ انتشار: 11 بهمن 1399 تعداد صفحات: 150 صفحه
بستن

هفته‌نامه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین شماره ۱۶۱

10,000 تومان
صاحب امتياز: ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین (شماره مجوز: 77486) سردبير: مجتبي سليماني سدهي مدیر اجرایی: سحر متین‌فرد تاریخ انتشار: 4 بهمن 1399 تعداد صفحات: 145 صفحه
Logistics Newsletter No 160_001
بستن

هفته‌نامه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین شماره ۱۶۰

10,000 تومان
صاحب امتياز: ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین (شماره مجوز: 77486) سردبير: مجتبي سليماني سدهي مدیر اجرایی: سحر متین‌فرد تاریخ انتشار: 27 دی 1399 تعداد صفحات: 143 صفحه
بستن

هفته‌نامه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین شماره ۱۵۹

10,000 تومان
صاحب امتياز: ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین (شماره مجوز: 77486) سردبير: مجتبي سليماني سدهي مدیر اجرایی: سحر متین‌فرد تاریخ انتشار: 20 دی 1399 تعداد صفحات: 148 صفحه
بستن

هفته‌نامه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین شماره ۱۵۸

10,000 تومان
صاحب امتياز: ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین (شماره مجوز: 77486) سردبير: مجتبي سليماني سدهي مدیر اجرایی: سحر متین‌فرد تاریخ انتشار: 13 دی 1399 تعداد صفحات: 130 صفحه
بستن

هفته‌نامه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین شماره ۱۵۷

10,000 تومان
صاحب امتياز: ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین (شماره مجوز: 77486) سردبير: مجتبي سليماني سدهي مدیر اجرایی: سحر متین‌فرد تاریخ انتشار: 6 دی 1399 تعداد صفحات: 126 صفحه
بستن

هفته‌نامه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین شماره ۱۵۶

10,000 تومان
صاحب امتياز: ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین (شماره مجوز: 77486) سردبير: مجتبي سليماني سدهي مدیر اجرایی: سحر متین‌فرد تاریخ انتشار: 29 آذر 1399 تعداد صفحات: 134 صفحه
TOC of Logistics Newsletter No 155_001
بستن

هفته‌نامه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین شماره ۱۵۵

10,000 تومان
صاحب امتياز: ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین (شماره مجوز: 77486) سردبير: مجتبي سليماني سدهي مدیر اجرایی: سحر متین‌فرد تاریخ انتشار: 22 آذر 1399 تعداد صفحات: 151 صفحه
هفته‌نامه لجستیک و زنجیره تامین شماره 154
بستن

هفته‌نامه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین شماره ۱۵۴

10,000 تومان
صاحب امتياز: ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین (شماره مجوز: 77486) سردبير: مجتبي سليماني سدهي مدیر اجرایی: سحر متین‌فرد تاریخ انتشار: 15 آذر 1399 تعداد صفحات: 130صفحه
بستن

هفته‌نامه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین شماره ۱۵۳

10,000 تومان
صاحب امتياز: ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین (شماره مجوز: 77486) سردبير: مجتبي سليماني سدهي مدیر اجرایی: سحر متین‌فرد تاریخ انتشار: 8 آذر 1399 تعداد صفحات: 140 صفحه  
بستن

هفته‌نامه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین شماره ۱۵۲

10,000 تومان
صاحب امتياز: ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین (شماره مجوز: 77486) سردبير: مجتبي سليماني سدهي مدیر اجرایی: سحر متین‌فرد تاریخ انتشار: 1 آذر 1399 تعداد صفحات: 128 صفحه