jobs

راه‌اندازی پیشخوان مشاغل لجستیک و زنجیره تامین

«موسسه مدیریت زنجیره تامین آمادگران» در راستای برقراری ارتباط مفید بین صنعت و دانشگاه و کمک به رفع یکی از معضلات بخش صنعت و خدمات کشور ...

ادامه مطلب